Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.04.2019 r. zostało opublikowane ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi szkoleniowe z kreatywności i innowacyjności oraz warsztaty z pisania publikacji naukowych w języku angielskim, organizowane w ramach projektu „InterDOC-STARt” – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale BiOŚ UŁ, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy POWR.03.02.00-00-I033/16-00 (Nr postępowania 18/ZP/2019/S) na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego: zakładka O Uczelni -> Zamówienia publiczne

Link do strony:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/przetarg/szczegoly/uslugi-szkoleniowe-szkolenie-z-kreatywnosci-i-innowacyjnosci-oraz-warsztaty-z-pisania-publikacji-naukowych-w-jezyku-angielskim-organizowane-w-ramach-projektu-interdoc-start-interdyscyplinarne-studia-doktoranckie-na-wydziale-bios-ul-wspolfinansowane-ze-srodkow-unii-europejskiej-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-ramach-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-na-podstawie-umowy-powr-03-02-00-00-i033-16-00-1556083685000

 

———————————————————————————————————————————————————————————————

W dniu 7.02.2019ropublikowana została  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 7/ZP/2019/S:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/przetarg/szczegoly/uslugi-szkoleniowe-warsztaty-z-narzedzi-it-i-gamifikacji-grywalizacji-oraz-warsztaty-indywidualne-z-jezyka-angielskiego-w-formie-konwersacji-z-native-speakerem-w-zwiazku-z-realizacja-projektu-pn-interdoc-start-interdyscyplinarne-studia-doktoranckie-na-wydziale-bios-ul-umowa-nr-powr-03-02-00-00-i033-16-00-realizowany-w-ramach-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-os-priorytetowa-iii-szkolnictwo-wyzsze-dla-gospodarki-i-rozwoju-dzialanie-3-2-studia-doktoranckie-wspolfinansowany-ze-srodkow-unii-europejskiej-w-ramach-europejskiego-funduszu-spolecznego-nr-postepowania-7-zp-2019-s-1548257178000

————————————————

Uprzejmie informuję, że w dniu 25.01.2019 r. została opublikowana modyfikacja dot. ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne (Nr postępowania 7/ZP/2019/S) na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego: zakładka O Uczelni -> Zamówienia publiczne (od 10.10.2017)

 Link do strony:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/przetarg/szczegoly/uslugi-szkoleniowe-warsztaty-z-narzedzi-it-i-gamifikacji-grywalizacji-oraz-warsztaty-indywidualne-z-jezyka-angielskiego-w-formie-konwersacji-z-native-speakerem-w-zwiazku-z-realizacja-projektu-pn-interdoc-start-interdyscyplinarne-studia-doktoranckie-na-wydziale-bios-ul-umowa-nr-powr-03-02-00-00-i033-16-00-realizowany-w-ramach-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-os-priorytetowa-iii-szkolnictwo-wyzsze-dla-gospodarki-i-rozwoju-dzialanie-3-2-studia-doktoranckie-wspolfinansowany-ze-srodkow-unii-europejskiej-w-ramach-europejskiego-funduszu-spolecznego-nr-postepowania-7-zp-2019-s-1548257178000

 I.

Przedmiot zamówienia:

Usługi szkoleniowe: warsztaty z narzędzi IT i gamifikacji (grywalizacji) oraz warsztaty indywidualne z języka angielskiego w formie konwersacji z native speakerem w związku z realizacją projektu pn. „InterDOC-STARt – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale BiOŚ UŁ”: umowa nr POWR.03.02.00-00-I033/16-00, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

CZEŚĆ 1 –  dotyczy warsztatów z narzędzi IT i gamifikacji (grywalizacji)

CZEŚĆ 2 –  dotyczy warsztatów indywidualnych z języka angielskiego w formie konwersacji z native speakerem

 II.

Termin składnia ofert nie uległ zmianie. Oferty należy składać do dnia 31.01.2019 r. do godz. 12:00 na adres: Biuro Rektora  Kancelaria, Uniwersytet Łódzki, 90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68, pok. 001a (poziom -1) z dopiskiem „oferta dla Działu Zakupów UŁ, nr postępowania 7/ZP/2019/S

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

W dniu 23.01.2019 r. zostało opublikowane ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne (Nr postępowania 7/ZP/2019/S) na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego: zakładka O Uczelni -> Zamówienia publiczne

 Link do strony:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/przetarg/szczegoly/uslugi-szkoleniowe-warsztaty-z-narzedzi-it-i-gamifikacji-grywalizacji-oraz-warsztaty-indywidualne-z-jezyka-angielskiego-w-formie-konwersacji-z-native-speakerem-w-zwiazku-z-realizacja-projektu-pn-interdoc-start-interdyscyplinarne-studia-doktoranckie-na-wydziale-bios-ul-umowa-nr-powr-03-02-00-00-i033-16-00-realizowany-w-ramach-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-os-priorytetowa-iii-szkolnictwo-wyzsze-dla-gospodarki-i-rozwoju-dzialanie-3-2-studia-doktoranckie-wspolfinansowany-ze-srodkow-unii-europejskiej-w-ramach-europejskiego-funduszu-spolecznego-nr-postepowania-7-zp-2019-s-1548257178000

 I.

Przedmiot zamówienia:

Usługi szkoleniowe: warsztaty z narzędzi IT i gamifikacji (grywalizacji) oraz warsztaty indywidualne z języka angielskiego w formie konwersacji z native speakerem w związku z realizacją projektu pn. „InterDOC-STARt – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale BiOŚ UŁ”: umowa nr POWR.03.02.00-00-I033/16-00, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

 

CZEŚĆ 1 –  dotyczy warsztatów z narzędzi IT i gamifikacji (grywalizacji)

 

CZEŚĆ 2 –  dotyczy warsztatów indywidualnych z języka angielskiego w formie konwersacji z native speakerem

 

II.

 

Oferty należy składać do dnia 31.01.2019 r. do godz. 12:00 na adres: Biuro Rektora  Kancelaria, Uniwersytet Łódzki, 90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68, pok. 001a (poziom -1) z dopiskiem „oferta dla Działu Zakupów UŁ, nr postępowania 7/ZP/2019/S