Agnieszka Marczak
prof. dr hab. Agnieszka Marczak
kierownik projektu
Elżbieta Kuźniak-Gębarowska
Dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska, prof. nadzw. UŁ
koordynator merytoryczny /specjalista ds. szkoleń
Anita Krokosz
Dr hab. Anita Krokosz, prof. nadzw. UŁ
koordynator merytoryczny / specjalista ds. mobilności międzynarodowej oraz interdyscyplinarności prac doktorski
Agnieszka Wolańska-Kamińska
Dr Agnieszka Wolańska-Kamińska
Ewaluator oraz wsparcie w zakresie działań administracyjnych
Natalia Ratajczyk
Dr Natalia Ratajczyk
wsparcie w zakresie działań organizacyjnych
Katarzyna Dzitko
Dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. nadzw. UŁ
koordynator ds. promocji i rekrutacji
Beata Sudak
mgr Beata Sudak
rozliczenia finansowe