Zrealizowany

Nazwa zadania: „Opracowanie interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich o zasięgu międzynarodowym”wraz z przygotowaniem sylabusów

Osoby odpowiedzialne:

  • Dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. nadzw. UŁ
  • Dr hab. Anita Krokosz, prof. nadzw. UŁ
  • Dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska, prof. nadzw. UŁ
  • Dr hab. Agnieszka Marczak, prof. nadzw. UŁ
  • Dr hab. Katarzyna Szczepko, prof. nadzw. UŁ
  • Dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek, prof. nadzw. UŁ

wkrótce

szczegóły wkrótce

wkrótce

szczegóły wkrótce

wkrótce

szczegóły wkrótce

wkrótce

szczegóły wkrótce

w trakcie realizacji

Zadanie zrealizowane: Opracowanie IPB – okres: 1.10.2018-31.10.2018